Selecteer een pagina

Onderdeel van NVVBS

Stichting Keurmerk NVVBS

Stichting NVVBS Keurmerk is voor leden van de Nederlandse vereniging van budgetcoaches en schuldhulpverleners

De schuldhulpverlening branche wordt vertegenwoordigd door vele (vrijwilligers)organisaties, gemeenten, zzp’ers en professionele bedrijven wel of niet aangesteld door de rechtelijke macht.

Deze versnippering zonder toezicht is al jaren gaande en heeft vaak geleid tot negatieve beeldvorming waar de kwetsbare cliënten meer dan eens de dupe van zijn geworden.

De NVVBS met vele landelijk aangesloten leden heeft gemeend daar iets aan te moeten gaan doen en is draagvlak gaan zoeken in het branche netwerk en heeft een scala van partners uit het branche netwerk bereid gevonden om zich aan te sluiten als participant Keurmerk NVVBS, dit alles voor kwaliteit en uniformiteit van dienstverlening.

Het lidmaatschap van de NVVBS betekend dat elk aangesloten lid voldoet aan het toetsingskader lidmaatschap NVVBS.

Om het toetsingskader van het lidmaatschap te kunnen bereiken kan elk (aspirant)-lid zich laten opleiden tot vak gecertificeerd financieel coach, Budgetcoach en of nabestaanden(zorg)verlener. Deze opleidingen worden gegeven door verschillende aangesloten partners van de NVVBS.
Om het keurmerk NVVBS te kunnen behalen zijn er kwaliteitsnormen ontwikkeld die minimaal gelijk zijn of een beter niveau hebben als de huidige bestaande (keurmerken). Onze basis begint op het niveau (NEN 8048) met daaraan verbonden verschillende werkprocessen en modules waarbij steeds de kwaliteitsnorm mede is aangepast aan die dienst die wordt geleverd. Om onze kwaliteitsnorm hoog te houden is een permanente educatie (PE) ontwikkeld met een minimale score waaraan elk NVVBS- lid jaarlijks aan moet voldoen.