Selecteer een pagina

” Hoe doe ik het nu en wat kan nog beter? “

Kwaliteit kan het beste worden afgemeten aan de inspanningen die zorgverleners leveren om aan hun kwaliteit te werken. De beste garantie voor topkwaliteit zorg is te faciliteren dat financiële coaches vanuit hun eigen drive aantoonbaar werken aan kwaliteit in een lerende omgeving en dat aantoonbaar en inzichtelijk maken.

Lees meer

Examinering en Assessment

Voor het dragen van het keurmerk is het volgen en positief afronden van een door de NVVBS erkende opleiding een vereiste, waarbij het positief afronden van het examen, inclusief de praktijktoets (assessment) als onderdeel verplicht zijn.

Daarnaast hechten wij waarde aan onderlinge verbondenheid en stellen wij een lidmaatschap van de NVVBS vereniging als eis. Vanuit de vereniging zijn er diverse mogelijkheden om deel te nemen aan collectiviteitskortingen bij opleiders en andere voordelen welke de vereniging biedt. Ook heeft de vereniging een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) waar gebruik van gemaakt kan worden.

 

 

Permanente Educatie

 

Het dragen van het Keurmerk Financiële Coach vraagt van de budgetcoaches en schuldhulpverleners om hun kennis en kunde op een hoog niveau te krijgen en te behouden binnen het vakgebied. 

Vanuit de stichting Opleidingen faciliteert de NVVBS de Financiële Coaches om doormidden van de Permanente Educatie de eigen ontwikkeling binnen onze leeromgeving te volgen en daarmee een actieve bijdrage te leveren aan de eigen ontwikkeling daarvan.

Daarnaast dienen PE-punten behaald te worden door het volgen van workshops en evenementen waarbij Stichting Keurmerk een vooraf bepaald punten toekenning heeft gedaan.

Lees meer

Lees meer

Praktijkvisitatie (audit)

 

Voor het dragen en het behouden van het keurmerk vindt de NVVBS het van belang hoe de organisatie is georganiseerd. Onder andere zal binnen de praktijkvisitatie gekeken worden naar de wijze waarop er met de privacy van de cliënten wordt omgegaan. Mensen met schulden bevinden zich veelal in een kwetsbare positie, vandaar dat integriteit en privacy een belangrijk onderdeel is van het dragen van het Keurmerk.

Verder wordt gekeken naar de wijze van administreren binnen de dossiers. Is er een contract en of beschikking? zijn al de benodigde documenten aanwezig? 

 

 

Keurmerk documenten

 

 

 

In ontwikkeling.

 

Geef je nu op voor aspirant keurmerkdrager