Selecteer een pagina

Onderdeel van NVVBS

De Stichting Keurmerk NVVBS is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor Financiële Coaches, waaronder budgetcoaches en schuldhulpverleners en staat voor een hoogwaardige kwaliteit en professionaliteit. 

Wij geven financiële coaches inzicht in de kwaliteit van hun dagelijks handelen. Dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Financiële coaches die op deze manier werken aan de kwaliteit van hun handelen zijn herkenbaar voor cliënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.  

Bij het Keurmerk voor Financiële coaches krijg je de gelegenheid om zichtbaar te maken dat je actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. Je laat zien dat je werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het Financieel Coachen.

Ook borgt het Keurmerk het best mogelijke traject voor de cliënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de financiële dienstverlening mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk NVVBS ervoor dat Financiële Coaches (Budgetcoaching en Schuldhulpverlening) een duurzame positie in de maatschappij krijgt. 

Het Keurmerk

Over ons

Permanente Educatie

Onze partners